Takk for at du vil være med!

Din støtte går til å nå de unådde!

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til.

Slik ligger vi ann på dag av 365!

Sammen skal vi sende ut en evangelist hver dag!